نام پدر : حسین
سال تولد : 1343

حوزه انتخابیه : ایلام (دهلران / مهران)
تعداد آراء : 92,646 درصد آراء : 52.00