آقای وحید احمدی نام پدر : خداکرم
سال تولد : 1332
محل تولد : کنگاور

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- اشتغال در وزارت امور خارجه
- سفیر جمهوری اسلامی ایران در مغرب

تحصیلات :
- خارج فقه و اصول
- فوق لیسانس حقوق

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (صحنه / هرسین / کنگاور)
تعداد آراء : 33,090 درصد آراء : 26.22

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "آقای وحید احمدی"

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (صحنه / هرسین / کنگاور)
تعداد آراء : 57,149 درصد آراء : 53.80