نام پدر : فرج‌الله
سال تولد : 1335
محل تولد : بافت

حوزه انتخابیه : کرمان (بافت)
تعداد آراء : 48,098 درصد آراء : 57.70