نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1333
محل تولد : پاوه

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (اورامانات / پاوه)
تعداد آراء : 47,941 درصد آراء : 38.90