آقای حبیب برومند داشقاپو نام پدر : علی حسین
سال تولد : 1340
محل تولد : مغان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، آذری

سوابق و فعالیت ها :
- مشاور امور مجلس سازمان بازنشستگی کشور
- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیر خانه تشخیص مصلحت نظام

تحصیلات :
- سطح دو
- لیسانس فلسفه و فوق ادبیات عرب

حوزه انتخابیه : اردبیل (بیله سوار / پارس آباد)
تعداد آراء : 43,416 درصد آراء : 36.22

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای حبیب برومند داشقاپو"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (مغان)
تعداد آراء : 58,087 درصد آراء : 51.40