آقای سیدهاشم بنی هاشمی چهارم نام پدر : سیدحسن
سال تولد : 1328
محل تولد : مشهد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:

- شهردار مشهد

تحصیلات :
- لیسانس عمران

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد آراء : 244,635 درصد آراء : 27.03

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ "آقای سیدهاشم بنی هاشمی چهارم"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد آراء : 474,201 درصد آراء : 46.70