نام پدر : ذبیح‌الله
سال تولد : 1336
محل تولد : مشهد

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قائنات)
تعداد آراء : 45,339 درصد آراء : 58.00