نام پدر : سیدقاسم
سال تولد : 1331
محل تولد : مهران

حوزه انتخابیه : ایلام (دره شهر / دهلران / مهران)
تعداد آراء : 68,439 درصد آراء : 52.10