آقای غلامرضا حیدری سال تولد : 1334
محل تولد : چالوس


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیرو
- مدیر گروه مدیریت و مطالعات اجتماعی

تحصیلات:
- مقدمات (تحصیلات حوزوی)
-دکتری مدیریت سیاست گذاری

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,180,095 درصد آراء : 36.37

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای غلامرضا حیدری"

حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش)
تعداد آراء : 66,479 درصد آراء : 33.50
حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان)
تعداد آراء : 66,479 درصد آراء : 33.50