نام پدر : پولیوز
سال تولد : 1320
محل تولد : ارومیه

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی)
تعداد آراء : 5,036 درصد آراء : 35.10
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / کلیمیان)
تعداد آراء : 5,036 درصد آراء : 35.10