نام پدر : بهمن
سال تولد : 1335
محل تولد : آستارا

حوزه انتخابیه : گیلان (آستارا)
تعداد آراء : 14,778 درصد آراء : 51.40