نام پدر : سیدهاشم
سال تولد : 1328
محل تولد : محلات

حوزه انتخابیه : مرکزی (دلیجان / محلات)
تعداد آراء : 41,558 درصد آراء : 51.10