آقای شهاب الدین بی مقدار سال تولد : 1332
محل تولد : ورزقان


سوابق و فعالیت ها:
- مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی شهاب سهند

تحصیلات:
- کارشناسی مهندسی مکانیک ماشینی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد آراء : 111,759 درصد آراء : 35.72

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای شهاب الدین بی مقدار"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (خاروانا / ورزقان)
تعداد آراء : 14,109 درصد آراء : 49.30
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (ورزقان)
تعداد آراء : 14,109 درصد آراء : 49.30