نام پدر : جعفرقلی
سال تولد : 1314
محل تولد : میانه


حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
تعداد آراء : 76,644 درصد آراء : 65.90