نام پدر : مهربان
سال تولد : 1326
محل تولد : یزد

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / زرتشتیان)
تعداد آراء : 6,748 درصد آراء : 57.80