نام پدر : جواد
سال تولد : 1330
محل تولد : اصفهان

حوزه انتخابیه : اصفهان (فلاورجان)
تعداد آراء : 13,265 درصد آراء : 96.40