نام پدر : سیدیوسف
سال تولد : 1319
محل تولد : همدان


حوزه انتخابیه : همدان (بهار / کبودرآهنگ)
تعداد آراء : 90,971 درصد آراء : 93.10