نام پدر : ذبیح‌الله
سال تولد : 1293

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تربت حیدریه)
تعداد آراء : 54,207 درصد آراء : 77.90