نام پدر : عباس
سال تولد : 1331

حوزه انتخابیه : گیلان (آستانه اشرفیه)
تعداد آراء : 13,844 درصد آراء : 63.20