نام پدر : زین‌العابدین
سال تولد : 1305
محل تولد : همدان

حوزه انتخابیه : همدان (رزن)
تعداد آراء : 70,650 درصد آراء : 63.60