نام پدر : حبیب‌الله
سال تولد : 1317
محل تولد : خواف

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (خواف)
تعداد آراء : 37,508 درصد آراء : 60.50