نام پدر : محمدحسین
سال تولد : 1318
محل تولد : رودسر

حوزه انتخابیه : گیلان (لنگرود)
تعداد آراء : 43,089 درصد آراء : 69.50