نام پدر : سیدمحمد
سال تولد : 1325
محل تولد : استهبان

حوزه انتخابیه : فارس (استهبان / نی‌ریز)
تعداد آراء : 28,748 درصد آراء : 55.10