نام پدر : علی‌اصغر
سال تولد : 1325

حوزه انتخابیه : گیلان (رودسر)
تعداد آراء : 21,000 درصد آراء : 90.40