نام پدر : گستان
سال تولد : 1327

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
تعداد آراء : 4,706 درصد آراء : 53.00