نام پدر : حسین
سال تولد : 1330
محل تولد : کلیبر

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (کلیبر)
تعداد آراء : 33,704 درصد آراء : 68.00