سیدابوفاضل رضوی

مسیر شما: نمایندگان سیدابوفاضل رضوی
سیدابوفاضل رضوی

نماینده اول، فارس (سپیدان)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1328
شهر تولد : سپیدان
نام پدر : سیدجلال

سیدابوفاضل رضوی

نماینده اول، فارس (سپیدان)
  نمایندگان حوزه انتخابی " فارس ، دوره اول"