نام پدر : محمدحسن
سال تولد : 1302
محل تولد : مرند

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (مرند)
تعداد آراء : 51,318 درصد آراء : 50.70