نام پدر : حسین
سال تولد : 1333
محل تولد : رشت

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 60,416 درصد آراء : 56.40