نام پدر : یوسف
سال تولد : 1333
محل تولد : هشترود

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هشترود)
تعداد آراء : 31,133 درصد آراء : 73.00