نام پدر : احمد
سال تولد : 1300
محل تولد : بانه

حوزه انتخابیه : کردستان (بانه / سقز)
تعداد آراء : 45,697 درصد آراء : 73.20