نام پدر : فضل‌الله
سال تولد : 1328
محل تولد : قوچان

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (قوچان)
تعداد آراء : 47,062 درصد آراء : 81.60