نام پدر : محمد
سال تولد : 1332
محل تولد : مرند

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (مرند)
تعداد آراء : 26,791 درصد آراء : 43.90