نام پدر : جمال‌الدین
سال تولد : 1320

حوزه انتخابیه : مرکزی (سربند)
تعداد آراء : 34,828 درصد آراء : 66.40