نام پدر : جواد
سال تولد : 1329
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : گیلان (فومن)
تعداد آراء : 16,116 درصد آراء : 73.30