نام پدر : سیدفضل الله
سال تولد : 1329
محل تولد : رودبار

حوزه انتخابیه : گیلان (رودبار)
تعداد آراء : 43,137 درصد آراء : 56.20