نام پدر : نصرالله
سال تولد : 1306
محل تولد : رودسر

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 99,572 درصد آراء : 62.60