نام پدر : قاسم
سال تولد : 1302
محل تولد : ملایر

حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)
تعداد آراء : 45,230 درصد آراء : 51.90