نام پدر : علی‌اکبر
سال تولد : 1333

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (یاسوج)
تعداد آراء : 32,743 درصد آراء : 61.10