نام پدر : سروش
سال تولد : 1326
محل تولد : رفسنجان

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / زرتشتیان)
تعداد آراء : 3,680 درصد آراء : 67.40
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / زرتشتیان)
تعداد آراء : 3,680 درصد آراء : 67.40