نام پدر : فرج‌الله
سال تولد : 1325
محل تولد : کرمانشاه

حوزه انتخابیه : لرستان (دلفان / سلسله)
تعداد آراء : 36,786 درصد آراء : 59.10