نام پدر : غلامحسین
سال تولد : 1309
محل تولد : محلات


حوزه انتخابیه : مرکزی (محلات)
تعداد آراء : 14,648 درصد آراء : 93.70