نام پدر : حبیب‌الله
سال تولد : 1325
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (اقلیت‌های دینی / کلیمیان)
تعداد آراء : 9,418 درصد آراء : 76.70