نام پدر : دوستعلی
سال تولد : 1327
محل تولد : ساوه

حوزه انتخابیه : خوزستان (رامهرمز)
تعداد آراء : 29,000 درصد آراء : 63.70