نام پدر : عبدالباقی
سال تولد : 1304
محل تولد : ابهر


حوزه انتخابیه : زنجان (ابهر)
تعداد آراء : 24,545 درصد آراء : 60.30