آقای مهدی عیسی زاده نام پدر : احمدعلی
سال تولد : 1341

بیوگرافی:
متولد 1341.

وبسایت:
http://isazade.ir

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب)
تعداد آراء : 75,481 درصد آراء : 33.73

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب)