عبدالمحمد بابااحمدی میلانی سال تولد : 1337
محل تولد : لردگان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (لردگان)
تعداد آراء : 94,744 درصد آراء : 26.57