رضا علیزاده سال تولد : 1347
محل تولد : ورزقان


سوابق و فعالیت ها:
- مدیرعامل شرکت های متعدد
- فعال در زمینه فنی و مهندسی و اقتصادی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد اقتصاد
- دانشجوی سال آخر دکتری مدیریت صنعتی


حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (خاروانا / ورزقان)
تعداد آراء : 15,898 درصد آراء : 32.38

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ " رضا علیزاده"

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (ورزقان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۶ " رضا علیزاده"