حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : قزوین (رامند)
توضیحات : -