حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه شمال کشور)
توضیحات : -